Yeminli Tercüman

Yeminli Tercüman Nedir?

Türkiye’de noterler tarafından hazırlanarak, verilen yemin zaptı olan belgeye sahip olan kişiye yeminli tercüman denir.

Yeminli tercüman belgesi nasıl alınır?

* Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

* Üniversite diploması

* Dil yeterlilik belgesi

*Sabıka kaydı belgesi

*Yerleşim yeri belgesi

Yeminli Tercüman ve Tercüman Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli tercüman, tercümesini yaptığı belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Noter onayı yapılabilir. Yemin belgesi sahibi olmayan tercüman yaptığı çeviriler noter onayı yapılamaz.

Ankara Akademik Tercüme

Öğrenci Belgesi Tercümesi, Denklik Belgesi Tercümesi, Transkript Tercümesi, CV Tercümesi, Diploma Tercümesi, Biyografi Tercümesi, Kişisel Mektup Tercümesi, Dilekçe Tercümesi, Makale Tercümesi, Felsefe Tercümesi, Kitap Tercümesi, Araştırma Tercümesi, Senaryo Tercümesi, Analiz Tercümesi, Tiyatro Tercümesi, Dergi Tercümesi, Ödev Tercümesi, Bitirme Tezi Tercümesi, Yüksek Lisans Başvuru Belgeleri Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Apostil Tercüme

Apostil Nedir?

 

Yurtdışında kullanılacak her türlü resmi evrak için apostil onayı gereklidir. Nüfus kâğıt örneği, transkript, evlilik cüzdanı, sabıka kaydı, askerlik terhis belgesi, Formül A, Formül B. diploma, öğrenci belgesi,  noter yeminli tercüme bürosu tarafından belgenin yeminli tercüme yapılması, noter onayı ve Kaymakamlık / valiliklerde belgenin geçerliliğini onaylayan apostil yapılması gerekir.

 

Uluslararası Belge Geçerliliği İçin Apostil Niçin Gereklidir?

 

Apostil, Türkiye resmi kurumlarından alınan resmi belgelerin tercümesi, noter tasdikli belgenin başka Lahey bir ülkede yasal olarak onaylanmasını sağlayan belgedir. 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması’nda uluslararası belgelerin geçerliliği için apostil yapılmasını zorunlu kılmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Lahey Sözleşmesine imza atan ülkelerden birisidir. Türk vatandaşları resmi belgelerin yurtdışındaki geçerliliğini sağlamak için evraklarına apostil onayı yaptırmaları gerekir.

 

Valilikler – kaymakamlıklar tarafından da apostil yapılabilmektedir. Yeminli tercüman tarafından yapılan resmi belgelerin noter onayı ve apostil onayı yapılmalıdır.

 

Apostil Tasdiki Nerede Yapılır?

 

Noter onaylı bir apostil evrakı ancak noterin bulunduğu kaymakamlıkta yapılabilir. Tercüme bürosu yeminli çevirileri noter tasdiki yapılması gerekmektedir. Daha sonra Apostil belgesi kaymakamlık – valilik tarafından yapılmalı ve gerekirse ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülmelidir.

 

 

Ankara Deşifre Çeviri

Toplantı kayıtları, konferans, seminer, televizyon, radyo kayıtları, CD, DVD, VCD, Kaset, film, kısa film, eğitim, reklam, Mikrokaset, Mpeg, Wave vb. bilgisayar formatlarında kaydedilmiş görüntülü ve sesli kayıtlarınız Word ortamında ve yazılı olarak deşifre edilir.

Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Deşifre çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Ankara Finans Tercüme

İpotek Senetleri Tercümesi, Ekonomi Bülteni Tercümesi, Finansal Rapor Tercümesi, Finansal Makale Tercümesi, Mali Tablo Tercümesi, Hesap Cüzdanlarının Tercümesi, Ticari Fatura Tercümesi, Kar ve Zarar raporları Tercümesi, Finans Bülteni Tercümesi, Makro ve Mikro Anket Verilerin Tercümesi, Sermaye Piyasası Tercümesi, Rehin Sözleşmesi Tercümesi, Mali Tablolar Tercümesi, Portföy Yönetimi Ve Sigortacılık Tercümesi, Finansal Durum Sunum Tercümesi, Satış Materyalleri Tercümesi, Menkul Kıymetler ve Fon İzahnameleri Tercümesi, Satış Raporu Tercümesi, Banka Hesap Özetleri Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Sermaye Araştırması Tercümesi, Yaklaşık Maliyet Tercümesi, Performans Değerlendirmeleri Tercümesi, Finansal Şartnameler Tercümesi, Mortgage Belgeleri Tercümesi, Ekonomik Veri Tercümesi, Muhasebe Belgeleri Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Finans Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Hukuki Tercüme

Dernek İçi Tüzükler Tercümesi,  Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Teşvikleri Tercümesi, Fikri Mülkiyet Tercümesi, Kararname Belgeleri Tercümesi,  Sigorta Poliçeleri Ve Sigortacılık Belgeleri Tercümesi,  Yolsuzlukla Mücadele Yasası Tercümesi, Kamu Hukuku Tercümesi, Faaliyet Belgeleri Tercümesi,  Boşanma Belgesi Tercümesi, Kira Sözleşmesi Anlaşmazlıkları Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmeleri Tercümesi, Ceza Hukuku Tercümesi, Ölüm Belgesi Tercümesi, Patent Evrakları Tercümesi, Dava Dilekçeleri Tercümesi, Deniz Hukuku Tercümesi,  Doğum Belgesi Tercümesi, Dava Dosyaları Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Tercümesi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Lisans Evrakları Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Boşanma Kararları Tercümesi, İkametgâh Belgesi Tercümesi, Formül A Belgesi Tercümesi, Terhis Belgesi Tercümesi, Diploma Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Transkrip Tercümesi, Formül B Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Sanık – Tanık Tercümesi, Tutanak Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Tapu Belgesi Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Adli Sicil Belgesi Tercümesi, Askerlik Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Noter Onaylı Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara sözlü tercüme genelde hukuki, teknik, tıbbi, gizli ve resmi iş toplantıları, noterlerde yabancıların şirket kurma, devir yapma, gayrimenkul- araba alım satım işlerinde, nikâh dairelerinde konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek tercümanın o ana kadar aldığı notlardan faydalanıp tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür..

Ankara sözlü tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz.

Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Simültane Tercüme

Simültane tercümede tercüman, konuşmayı kulaklıktan dinlerken, konuşma devam ederken konuşmacı ile aynı anda mikrofon ile tercüme eder.

Simültane tercümanın konuşmayı eş zamanlı olarak dinleyicilere çevirmesidir.

Ankara Teknik Tercüme

Bakım ve Tamir Kılavuzları Tercümesi, Broşürler Tercümesi, Şartnameler Tercümesi, Servis Kılavuzları Tercümesi, Petrol Belgeleri Tercümesi, Kataloglar Tercümesi, Teknik Şartnameler Tercümesi, Makine Belgeleri Tercümesi, İnşaat Belgeleri Tercümesi, Mimarlık Belgeleri Tercümesi, Otomotiv Belgeleri Tercümesi, Hidrolik Belgeleri Tercümesi, Kalite Belgeleri Tercümesi, Teknik Makaleler Tercümesi, Teknik ve İdari Şartnameler Tercümesi, Kimya Belgeleri Tercümesi, Tanıtım Kitapçığı Tercümesi, Tekstil Belgeleri Tercümesi, Eğitim Dokümanları Tercümesi, Gemicilik Belgeleri Tercümesi, Teknik Makale Tercümesi, ISO Uygunluk Belgeleri Tercümesi, Kullanım Kılavuzları Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Ticari Tercüme

Finansal Rapor Tercümesi, Ticaret Sicil Kaydı Tercümesi, Teklif Tercümesi, Kapasite Raporu Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Tapu Senedi Tercümesi, Oda Sicil Kayıt Tercümesi, İlzam ve Yetki Tercümesi, Yıllık Rapor Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, Kuruluş Gazetesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Hisse Devri Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Şartname Tercümesi, Vekaletname Tercümesi vb. belgeler Infoyed Tercüme Ltd. Şti. yeminli tercüman kadrosu ile Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akyurt -Altındağ – Ayaş -Bala -Beypazarı -Çamlıdere -Çankaya -Çubuk -Elmadağ -Etimesgut -Evren -Gölbaşı -Güdül -Haymana – Kalecik -Kazan – Keçiören -Kızılcahamam -Mamak – Nallıhan – Polatlı -Pursaklar – Sincan – Şereflikoçhisar-Yenimahalle ilçelerinde yeminli tercüman hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüman Hizmetleri

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Apostil Tercüme

Ankara Deşifre Çeviri

Ankara Finans Tercüme

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara Simültane Tercüme

Ankara Teknik Tercüme

Ankara Ticari Tercüme