Yeminli Tercüman Ankara

Ankara Yeminli Tercüman: Noterler tarafından, yabancı dil eğitimini bildiğini kanıtlayan (diploma veya TOEFL, EILTS sertifika ile ) kişilere yemin zaptı ile verilen unvandır.

Yeminli Tercüman olmak için ne yapmak gerekir?

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak;

*Üniversite lisans, yüksek lisans mezunu olmak.

*Diploma

*Yabancı Dil Bilgisi Belgesi

*Sabıka Kaydı Belgesi

*Yerleşim Yeri Belgesi

Ankara Yeminli Tercüme

Yerleşim yeri olan il veya ilçedeki noterler huzurunda yemin etmiş ve yemin zaptı almış kişilere yeminli tercüman adı verilir. Ankara yeminli tercüman hem kaynak dili hem de hedef dilini çok iyi bilmesi gerekir.

Yeminli Tercüme Örnek Belgeler:

Pasaport Tercümesi, Diploma Tercümesi, Patent Tercümesi, Transkript Tercümesi, Fatura Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi,  Sağlık Raporu Tercümesi, TSE Belgesi Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Kimlik Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Verasetname Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Taahhütname Tercümesi,    Vekaletname Tercümesi, Ölüm Raporu Tercümesi,  ATO Belgesi Tercümesi,  Vergi Levhası Tercümesi,    Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, TSE Belgesi Tercümesi, Tapu Tercümesi, Mahkeme Belgeleri Tercümesi, Doktora Diploması Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Askerlik Terhis Belgesi Tercümesi, İkametgâh Tercümesi, Formül A Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Formül B Tercümesi, Araba Ruhsatı Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Yüksek Lisans Diploması Tercümesi, Doktora Diploması Tercümesi, Yeminli Tercüman Ankara, Ankara Yeminli Tercüman kadrosu ile yukarıdaki belgelerin Ankara yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Yeminli Tercüman Hizmetleri

Hukuki Tercüme, Teknik Tercüme, Turizm ve Otelcilik Tercümesi, Akademik Tercüme, Resmi Belgeler Tercümesi, Telekomünikasyon Tercümesi, Tüketici Ürünleri Tercümesi, Sigortacılık Tercümesi, Eğitim Materyalleri Tercümesi, Tıp ve Eczacılık Tercümesi, Patent Tercümesi, Ticari Tercüme, Lojistik Tercümesi, Pazarlama Tercümesi, Web sitesi Tercümesi, Finans Tercüme, Otomotiv Tercümesi, Bilişim Teknolojisi Tercümesi, Yeminli Tercüman Ankara, Ankara Yeminli Tercüman kadrosu ile yukarıdaki belgelerin Ankara yazılı tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Sabıka Kaydı Tercümesi, Diploma Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Transkript Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi, İkamet Senedi Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Sertifikalar Tercümesi, Askerlik Belgesi Tercümesi, Banka Dökümanları Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi vb. belgeler yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara noter yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Mernis Belgesi Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi, İkametgah Tercümesi, Resmi Gazete Tercümesi, Evlilik Belgesi Tercümesi, Tır Karnesi Tercümesi, CV Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Pasaport Tercümesi,  Kaza Raporu Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Reçete Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Rapor Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, vb. belgeler yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara noter finans tercüme hizmeti verilir.

Ankara Akademik Tercüme

Yüksek Lisans Diploma Tercümesi, Bilimsel Araştırma Sonuçları Tercümesi,  YÖK Denklik Belgesi Tercümesi, Tez Ödevleri Tercümesi, Lisans Belgeleri Tercümesi, Doktora Belgeleri Tercümesi, Yüksek Lisansüstü Başvuru Belgeleri Tercümesi, Makale Tercümesi, Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi, Bilimsel Makale Tercümesi, Tez Tercümesi, Doktora Tezleri Tercümesi, Referans Üniversite Sunum Tercümesi, Araştırma Tercümesi, Proje Tercümesi, Dergiler Tercümesi, Doktora Tez Tercümesi Akademik Makale Tercümesi, Bitirme Tezleri Tercümesi, Yüksek Lisans Tezleri Tercümesi vb. belgeler yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara noter finans tercüme hizmeti verilir.

Ankara Finans Tercüme

Hisse Senedi Bilgisi Tercümesi,  İhaleler Tercümesi, Kar/Zarar Hesabı Tercümesi, Banka Hesap Özeti Tercümesi, Akademik Finans Makaleleri Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Finans ve Lisans Sözleşmeleri Tercümesi, Piyasa Finansal Raporlar Tercümesi, Finansal Raporlar Tercümesi, İncelemesi Tercümesi, Finansal Belgeler Tercümesi, Muhasebe Tabloları Tercümesi, Feragatname ve Fon Mevzuatı Tercümesi, Mali Rapor Tercümesi, Esnek Hesapları Tercümesi, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Finansal Tablolar Tercümesi, Ekonomik Analiz Tercümesi, Ana Sözleşme Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Analiz Raporları Tercümesi, Bütçe Tercümesi, Bankacılık Yazılımları Tercümesi vb. belgeler yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara noter finans tercüme hizmeti verilir.

Ankara Hukuki Tercüme

Hukuki Sözleşmeler Tercümesi, Ticaret Hukuki Tercümesi, Kredi Sözleşmesi Tercümesi, Şirket Hukuki Tercümesi, Borçlar Hukuku Tercümesi, Ceza Hukuki Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Kişisel Hukuk Belgeleri Tercümesi, Sigorta Hukuki Tercümesi, Kira Kontratları Tercümesi, Eşya Hukuki Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, Vergi Hukuki Tercümesi, Yönetmelik Ve Mevzuatlar Tercümesi, Deniz Ticareti Hukuki Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Sözleşme Hukuki Tercümesi, Kıymetli Evrak Hukuku Tercümesi, Uluslararası Hukuk Tercümesi, İdari Şartname Tercümesi, İdari Şartname Tercümesi, Kanun Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi vb. belgeler yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara noter hukuki tercüme hizmeti verilir.

Ankara Sözlü Tercüme

Noterde yabancılara menkul-gayrimenkul satışları, araba alım-satım işlerinde Ankara sözlü tercümanlık hizmeti,

Mahkemede yabancılara Ankara sözlü tercümanlık hizmeti,

Toplantılarda, seminerlerde Ankara sözlü tercümanlık hizmeti,

Nikâh törenlerinde Ankara sözlü tercümanlık hizmeti,

Gezi ve seyahatlerde Ankara sözlü tercümanlık hizmeti verilir.

Yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara sözlü tercüme hizmeti verilir.

Ankara Simultane Tercüme

Simultane tercümede eş zamanlı anlamına gelmektedir. Tercüman özel yalıtımlı odalarda konferans, sempozyum gibi çok dilli oturumlarda konuşulanları kulaklığı ile duyar aynı anda çeviriyi mikrofon ile dinleyicilere aktarır.

Yeminli tercüman Ankara,  Ankara yeminli tercüman kadrosu ile Ankara simultane tercüme hizmeti verilir.

Ankara Yeminli Tercüman Hizmetleri

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Noter Yeminli Tercüme

Ankara Noter Tasdikli Tercüme

Ankara Akademik Tercüme

Ankara Finans Tercüme

Ankara Hukuki Tercüme

Ankara Sözlü Tercüme

Ankara Simultane Tercüme